Bahelawi Yemuzika Mesariyawoch Amharic-Read Aloud-Grade 2-Week 25

ፀሀፊ፡- አበበች ተስፋዬ

ሰዓሊ፡- ይስሃቅ ሳህሌ

ዲዛይነር፡- ዮናስ ከበደ

መጽሐፉ በኢትዮጵያ የሚገኙ የተለያዩ ባኋላዊ መሳሪያዎች ፣አይነታቸው ና ምን አይነት ድምፆች እንደሚያወጡ በዝርዝር ይነግረናል፡፡


Product Price

  • Sale
  • Regular price $4.99