Maths Grade 5 - ሙሉ ቁጥሮችና አራቱ መሠረታዊ ስሌቶች

አዘጋጅ፡- ዳኛው አስማረ

የምዕራፍ የመማር ዉጤቶች፡-

  • ስለሙሉ ቁጥሮች ጥልቅ ግንዛቤና እውቀት ይኖራችኋል፡፡
  • አራቱ መሠረታዊ የሂሳብ ስሌቶች በሙሉ ቁጥሮች ላይ
  • ታሰላላችሁ፡፡
  • በሙሉ ቁጥሮች ዙሪያ ያገኛችሁትን በአካበቢያችሁ
  • የሚያጋጥማችሁን ችግሮች ለመፍታት ትጠቀሙበታላችሁ፡፡

Product Price

  • Sale
  • Regular price $5.99